Dầu bánh răng hở Shell Malleus OGH


Shell Malleus OGH
Mỡ cao cấp bôi trơn bánh răng hở chịu nhiệt độ cao
Shell Malleus OGH được pha chế sử dụng cho bánh răng hở làm việc ở nhiệt độ cao như lò quay xi măng, được dùng để thay thế cho sản phẩm của Ceplatyn, Grafloscon.
Shell Malleus OGH  bao gồm chất làm đặc vô cơ được trộn trong dầu gốc có độ nhớt cao chứa graphite. Sử dụng bằng phương pháp phun lên mặt răng.Sử dụng
  • Những bánh răng hở làm việc ở nhiệt độ cao
  • Các bánh răng hở của lò ximăng quay
Tính năng kỹ thuật
  • Điểm nóng chảy cao
Phụ gia vô cơ có điểm nóng chảy cao và được giới hạn dựa trên những đặc tính của dầu gốc và thành phần của chất phụ gia
  • Khả năng bơm tuyệt vời
Có thể bơm dễ dàng, cho phép phân phối qua các hệ thống bơm vào các răng của bánh răng
  • Khả năng chịu tải ưu việt dưới những điều kiện làm việc khắc nghiệt
Mỡ có chứa những chất phụ gia rắn để đảm bảo chịu tải nặng và va đập.
  • Sản phẩm có uy tín tại các nhà máy ximăng lớn nhất Âu châu
Đã được cho phép thay thế Kluber Grafloscon CSG 00 và Rhein Chemie Ceplatyn KG 10.
  • Không chứa các chất dung môi có clorin và kim loại nặng
Thời gian bôi mỡ theo định kỳ
Đối với những ổ đỡ hoạt động ở gần nhiệt độ cao nhất trong phạm vi cho phép, thời gian bôi mỡ kế tiếp cần được xem xét lại.
Tính chất vật lý điển hình

Shell Malleus                            OGH
Độ đặc theo NLGI
0/00
Màu sắc
Đen
Chất làm đặc
Bentonite
 Dầu gốc
 Dầu khoáng
Chất bôi trơn rắn
Graphit 15%
o
Nhiệt độ làm việc ,    C
-30 đến + 200
Độ nhớt dầu gốc   cSt
o
ở 40 C
o
100 C
(IP 71/ASTM-D445 )
730
37,7
Độ xuyên kim
o
@ 25 C       0,1 mm
(IP 50/ASTM-D217 )
394
o
Điểm nhỏ giọt ,        C
(IP132/ASTM-D566-76 )
> 250
Thử nghiệm 4 bi , kg
(IP 236)
800
Thử nghiệm FZG
> 12

 Các tính chất này đặc trưng cho sản phẩm hiện hành. Những sản phẩm trong tương lai của Shell có thể thay đổi chút ít cho phù hợp theo qui cách mới của Shell.
Sức khoẻ & An toàn
Shell Malleus OGH không gây nguy hại nào đáng kể cho sức khoẻ và an toàn khi sử dụng đúng qui định và tuân thủ tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và cá nhân. Để có thêm hướng dẫn về sức khoẻ và an toàn, tham khảo thêm Phiếu dữ liệu an toàn sản phẩm Shell tương ứng.