Dầu gia công tia lửa điện Shell EDM Fluid 2


Shell EDM Fluid 2
Dầu chuyên dùng cho gia công bằng tia lửa điện
Shell EDM Fluid 2 là một loại dầu khoáng tinh chế chất lượng cao đặc biệt sử dụng như môi trường điện môi trong công nghệ gia công bằng tia lửa điện.
Sử dụng
Dùng cho cả hai loại gia công thô và tinh bằng tia lửa điện
Ưu điểm kỹ thuật
  • An toàn
Shell EDM Fluid 2 có điểm chớp cháy cao do đó giảm thiểu nguy cơ cháy.
  • Độ bóng bề mặt cao
Do có độ nhớt thấp, Shell EDM Fluid 2 giúp có thể duy trì tốc độ gia công cao mà vẫn đảm bảo độ bóng bề mặt cao.
  • Môi trường làm việc thuận lợi
Shell EDM Fluid 2 có hàm lượng aromatic rất thấp do đó không gây hại nhiều cho sức khoẻ người vận hành. Nó có dạng trong như nước, hầu như không có màu, tạo môi trường làm việc thuận lợi
  • Giảm chi phí sản xuất
Shell EDM Fluid 2 có độ ổn định nhiệt cao do đó có tuổi thọ dài. Thêm nữa nó ít bay hơi giúp giảm thiểu tối đa lượng dầu mất mát
 Tính Chất lý học điển hình
 
Shell EDM Fluid
2
Màu
Như
nước
 
Độ nhớt động học, cSt  ở 400C      
2,25
 
 
Tỷ trọng ở 150C,    kg/l
 
 
(IP 160)
0,773
Điểm chớp cháy hở, 0C
108
Điểm rót chảy,         0C
 
 
- 27
 
Aromatics,             %m
< 0.01

 Những tính chất này đặc trưng cho sản phẩm hiện hành. Những sản phẩm trong tương lai của Shell có thể thay đổi chút ít cho phù hợp theo qui cách mới của Shell.
Sức khoẻ & An toàn
Shell EDM Fluid 2 không gây nguy hại nào đáng kể cho sức khoẻ và an toàn khi sử dụng đúng qui định, tuân thủ tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và cá nhân. Để có thêm hướng dẫn về sức khoẻ và an toàn, xin tham khảo Phiếu dữ liệu an toàn sản phẩm Shell tương đương