Dầu máy khoan đá - Shell AIR TOOL OIL S2 A100

Shell Air Tool Oil S2 A 100  được chế tạo để đáp ứng những yêu cầu bôi trơn đặc biệt của tất cả các loại dụng cụ khí nén dạng va đập , kể cả những dụng cụ làm việc trong điều kiện khắc nhịêt nhất . Dầu khoáng tinh chế và các phụ gia đặc biệt cho phép duy trì màng dầu bôi trơn hiệu quả trong các cơ cấu sử dụng khí nén .
Bao bì: 20L, 209L