Dầu thủy lực đa dụng Mobil Nuto H 32, 46, 68, 100, 150


Dầu thủy lực đa dụng Mobil Nuto H 32, 46, 68, 100, 150
Dầu thủy lực đa dụng Mobil Nuto H Series
- Dầu thủy lực đa dụng Mobil Nuto H 32
- Dầu thủy lực đa dụng Mobil Nuto H 46
- Dầu thủy lực đa dụng Mobil Nuto H 68
- Dầu thủy lực đa dụng Mobil Nuto H 100
- Dầu thủy lực đa dụng Mobil Nuto H 150Nuto H Series
Nuto H 32
Nuto H 46
Nuto H 68
Nuto H 100
Nuto H 150
ISO Viscosity Grade
32
46
68
100
150
Viscosity, ASTM D 445,

cSt @ 40ºC
32
46
68
100
150
cSt @ 100ºC
5.4
6.7
8.5
11.1
14.6
Viscosity Index, ASTM D 2270
104
104
107
95
95
Copper Strip Corrosion, ASTM D 130
1A
1A
1A
1A
1A
Rust Characteristics, ASTM D 665B
Pass
Pass
Pass
Pass
Pass
Pour Point, ºC, ASTM D 97
-24 °C
-24 °C
-18 °C
-15 °C
-18 °C
Flash Point, ºC, ASTM D 92
212
226
234
242
258
Density 15ºC, ASTM D 1298, kg/L
0.872
0.876
0.882
0.884
0.887
Demulsibility time (minutes) to 3ml emulsion;

@ 54ºC
15
15
20
-
-
@ 82ºC
-
-
-
10
5
---------------------------------------------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÀNG NAM
Địa chỉ: Nhật Tảo, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội.
Liên hệ : Mr.Nam DĐ: 0916.999.812
Email: hoangnamlub@gmail.com
Shell Dromus BA, Shell Rustkote,ShellMacron, Shell Diala zx-a, Shell Morlina, Shell Airtool, Dầu máy nén khí ShellCorena, Shell Cassida, ShellShell Refrigeration, ShellTonna, Dầu thủy lực Shell Tellus, Shell Heat transfer, Shell Turbo, ShellRimula, Shell Omala, Shell Spirax, Shell Macron,Shell Gadus