Dầu cầu, hộp số Shell Spirax S2


Dầu hộp số Shell
      - Dầu bôi trơn bánh răng
      - Dầu hộp số ôtô
      - Dầu cầu chất lượng cao

1. Dầu cầu, hộp số Shell Spirax S2 
      -  Dầu cầu, hộp số Shell Spirax S2 A90
      -  Dầu cầu, hộp số Shell Spirax S2 G90
      -  Dầu cầu, hộp số Shell Spirax S2 G140
      -  Dầu cầu, hộp số Shell Spirax S2 A140
      -  Dầu cầu, hộp số Shell Spirax S2 A80w90
      -  Dầu cầu,hộp số Shell Spirax 85w140

 2. Dầu cầu,hộp số tự động Shell Spirax 
      -  Dầu cầu,hộp số tự động Shell Spirax S2 ATF D2.


Chi tiết xin liên hệ: 

 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÀNG NAM
 Địa chỉ: Nhật Tảo, Đông Ngạc,Từ Liêm, Hà Nội.

 Liên hệ : Mr.Hoàng Nam    DĐ: 0916.999.812 
 Email:    hoangnamlub@gmail.com