Dầu động cơ Shell Rimula, Dầu nhớt lạnh Shell Refrigeration,

Dầu động cơ Diesel

Dầu rãnh trượt Shell Tonna S2Dầu động cơ Diesel chất lượng cao.
1. Dầu động cơ Shell Rimula R1 20W50


2. Dầu động cơ Shell Rimula R2 Extra 20W50

3. Dầu động cơ Shell Rimula R3 X15W40


4. Dầu nhớt lạnh  Shell Refrigeration S2 FRA 
   - Dầu nhớt lạnh  Shell Refrigeration S2 FRA 46
   - Dầu nhớt lạnh  Shell Refrigeration S2 S2 FRA68


5. Dầu rãnh trượt máy công cụ Shell Tonna S2
   - Dầu rãnh trượt máy công cụ Shell Tonna S2 M68
   - Dầu rãnh trượt máy công cụ Shell Tonna S2 M220


        Chi tiết xin liên hệ: 

 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÀNG NAM

 Địa chỉ: Nhật Tảo, Đông Ngạc,Từ Liêm, Hà Nội.

 Liên hệ : Mr.Hoàng Nam    DĐ: 0916.999.812 

 Email:    hoangnamlub@gmail.com