Dầu thủy lực

Dầu thủy lực Shell

Dầu thủy lực công nghiệp shell:

1.  Dầu thủy lực Shell Tellus S2 M         
           - Dầu thủy lực Shell Tellus S2 M32          
            - Dầu thủy lực Shell Tellus S2 M46 
            - Dầu thủy lực Shell Tellus S2 M68
            - Dầu thủy lực Shell Tellus  S2 M100
            - Dầu thủy lực Shell Tellus S2 M15
2.  Dầu thủy lực Shell Tellus S2 V
            - Dầu thủy lực Shell Tellus S2 V 15 
            - Dầu thủy lực Shell Tellus S2  - V32
            - Dầu thủy lực Shell Tellus S2  - V46
            - Dầu thủy lực Shell Tellus S2  - V68
3. Dầu thủy lực Shell Tellus S3  - M46


Chi tiết xin liên hệ: 

 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HOÀNG NAM
 Địa chỉ: Nhật Tảo, Đông Ngạc,Từ Liêm, Hà Nội.
 Liên hệ : Mr.Hoàng Nam    DĐ: 0916.999.812 
 Email:    hoangnamlub@gmail.com